Nieuws

Nieuw Omgevingsloket

Naar verwachti­­ng geldt vanaf 1 januari 2024 de nieuwe Omgevings­­wet. Tot die datum kunt u aanvragen en meldingen indienen via dit Omgevings­­loket online. Daarna kan dat met het nieuwe Omgevings­­loket.

Naar verwachti­ng doet u vanaf 1 januari 2024 nieuwe aanvragen en meldingen met het nieuwe Omgevings­loket.

 

U kunt vanaf die datum geen nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via Omgevings­loket online (OLO) of via de Activitei­tenbe­sluit Internet Module (AIM).

 

U kunt, na 1 januari 2024, nog wel aanvullin­gen indienen op al ingediend­e aanvragen via OLO. Dat kan tot en met 1 juli 2024. 

Meer informatie

Terug naar boven

Sitemap

Sla de sitemap over

Ga naar de website voor particulieren

BZKIPOVNGVNG