Nieuws

Nieuw Omgevingsloket

Naar verwachti­­ng geldt vanaf 1 juli 2023 de nieuwe Omgevings­­wet. Tot die datum kunt u aanvragen en meldingen indienen via dit Omgevings­­loket online. Daarna kan dat met het nieuwe Omgevings­­loket.

Vanaf de inwerking­treding van de Omgevings­wet doet u nieuwe aanvragen en meldingen­ met het nieuwe Omgevings­loket. U kunt vanaf die datum gee­n nieuwe aanvragen en meldingen meer indienen via dit Omgevings­loket online (OLO) 

Meer informatie

Terug naar boven

Sitemap

Sla de sitemap over

Ga naar de website voor bedrijven

BZKIPOVNGVNG